Hadden de gevangenen contacten met de buitenwereld?

Veel gevangenen probeerden contacten met de buitenwereld te leggen. Omdat de correspondentie gecensureerd was, werden er briefjes en pakjes het kamp in- en uitgesmokkeld. Dit gebeurde vaak via werklieden of leveranciers die in het kamp moesten zijn. Wie werkte in een buitencommando had kans met vrije burgers in contact te komen en boodschappen uit te wisselen of hulp te krijgen. Sommigen slaagden erin vanuit een buitencommando te vluchten. Later kwam het Rode Kruis in de kampen om voedselpakketten en medicamenten te bezorgen.

Toon mij alle informatie over contacten met de buitenwereld

< Terug naar thema's